Talousmaantiede

Home / / Talousmaantiede

Opiskelin Helsingin yliopistossa kulttuurimaantiedettä, jossa erikoistuin talousmaantieteeseen. Sivuaineina opiskelin viestintää ja taloustieteitä.

Vuonna 2011 valmistuneen pro graduni aihe oli Pk-yritykset kunnan kilpailutekijöinä. Tarkastelin pienten ja keskisuurten yritysten markitystä alueen kilpailutekijänä Porin seutukunnassa. Tutkin myös niitä kilpailutekijöitä, jotka alueella tukivat pk-yritysten toimintaa. Tutkimus osoitti, että Porin seutukunnan vahvuuksia olivat rakenteelliset kilpailutekijät, kuten infrastruktuuri, yritykset, instituutiot sekä dynaamiset kilpailutekijät, kuten inhimilliset voimavarat, verkostoihin kuuluminen, toimiva kehittäjäverkosto ja ihmisten sosiaalinen ympäristö.

Tutkimustuloksissa nousi esiin erityisesti kuntien välisen yhteistyön puute sekä haasteet yhteistyössä. Haastatteluissa painottui niin sanottu satakuntalainen mentaliteetti, jota haastateltavat pitivät yhteistyötä heikentävänä tekijänä. Maininnat yhteistyön haastavuudesta toistuivat siitä huolimatta, että alueella pyrittiin samanaikaisesti kuntien hallinnolliset rajat ylittävään ajatteluun. Kunnissa tiedostettiin, ettei kiristyvssä kilpailussa pärjätä yksin. Siitä huolimatta kuntien välillä oli kilpailua yrityksistä sekä muista verotuloja tuovista tekijöistä.

Related Projects
Sisällöntuotanto Sonja Kähkönen