Kauppatieteet

Home / / Kauppatieteet

Tein kauppatieteiden maisterin päättötyöni Lappeenrannan teknillisen yliopiston projektiin Innospring Catch, jossa tutkimme digitalisaation vaikutuksia työn organisoitumiseen ja arvonluontiin. Pro graduni aiheena oli Virtuaalityöntekijän motivaatio tehdä autonomista ja keskinäisriippuvaista työtä. Käytännössä tutkimukseni tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä siitä, mikä motivoi tietotyöntekijöitä tekemään freelance-perusteista virtuaalityötä, jossa he suorittavat joko autonomisia eli itsenäisiä tai keskinäisriippuvaisia tehtäviä, joissa useampi henkilö osallistuu ongelmanratkaisuun.

Mukana kvalitatiivisessa tutkimukssa oli kolme case-yritystä: cleantech-yritys Solved, kielikäännöksiin erikoistunut yritys Transfluent sekä avoimen lähdekoodin kehittäjiä työllistävä Nomovok. Näistä jokainen hyödyntää työprosesseissaan maantieteelliset rajat ylittäviä asiantuntijaverkostoja sekä virtuaalialustoja, joiden kautta työtä tehdään.

Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että virtuaalityöntekijöiden motivaatiotekijät eroavat jonkin verran perinteisissä organisaatioissa työskentelevien motivaatiotekijöistä. Tulosten mukaan virtuaalityöntekijöitä motivoivat ennen kaikkea autonomia, itsensä kehittäminen, merkitykselliset työtehtävät, tiedon jakaminen, ajanhallinta, kontaktien monipuolisuus, projektien ja työtehtävien monipuolisuus sekä raha.

Tulosten mukaan virtuaalityöntekijöiden sitoutumista voivat vahvistaa luottamuksen rakentaminen, jatkuvan työtehtävävirran ja tulojen turvaaminen, palautteen antaminen, mielekkäiden ja ammattitaitoa kehittävien työtehtävien tarjoaminen, ajanhallinnan joustavuus ja tehokkuus, sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen sekä viestintää tehostavien virtuaalityökalujen kehittäminen.

Virtuaalityöntekijöiden motivaatiotekijöissä on eroja riippuen tehtävän tyypistä. Itsenäisesti lyhyitä tehtäviä suorittavia asiantuntijoita motivoi etenkin autonomisuus, kun taas keskinäisriippuvaisia tehtäviä suorittavia asiantuntijoita motivoivat tiedon jakaminen sekä mahdollisuus luoda verkostoja.

Täällä voit lukea lisää tietotyöntekijöiden motivaatiosta tehdä työtä virtuaalialustalla. Lue myös blogini, virtuaalityöntekijöiden motivaattoreista.

Related Projects
Kamerat valokuvaus Sonja Kähkönen